Відбудеться Консультаційна зустріч щодо проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері протидії поширенню хвороб, зумовлених ВІЛ»

20 червня 2017 року відбудеться Консультаційна зустріч щодо обговорення проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері протидії поширенню хвороб, зумовлених ВІЛ» (далі – проект Закону). Зустріч відбудеться за підтримки проекту USAID «Реформа ВІЛ – послуг у дії» із участю Центру громадського здоров’я МОЗ України, широкого кола представників органів влади, громадськості та міжнародних партнерів.Проект Закону розроблено відповідно до пункту 1 розділу І Плану заходів щодо реалізації Стратегії забезпечення сталої відповіді на епідемії туберкульозу, в тому числі хіміорезистентного, та ВІЛ-інфекції/СНІДу на період до 2020 року, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 22.03.2017 №248-р, на підставі пропозицій Міжвідомчої робочої групи МОЗ з питань удосконалення організації лікування хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД в Україні.

Сучасний стан розвитку епідемії ВІЛ-інфекції в Україні характеризується високою кількістю недіагностованих хворих на ВІЛ-інфекцію. Більше 30% ВІЛ-позитивних осіб, виявлених за даними лабораторних досліджень, в цілому по Україні, і до 50% по окремих регіонах, залишаються поза медичного спостереження з різних причин.

Збільшення доступу та масштабів тестування для встановлення діагнозу ВІЛ-інфекції для тих, у кого він залишається невідомим, особливо для груп населення, які зазнають високого ризику інфікування ВІЛ є пріоритетними профілактичними заходами, спрямованими на подолання негативних наслідків епідемії ВІЛ-інфекції.

Аналіз чинного законодавства виявив, що потребують зміни наступні позиції:

  • термінологія, з метою приведення її у відповідність до актуальних міжнародних документів;
  • легалізація надання послуг із тестування швидкими тестами особами, які не мають медичної освіти (за умови, що вони мають підготовку з консультування та тестування з швидкими тестами) та організаціями, які наразі не можуть мати ліцензії на медичну практику (громадські об’єднання у сфері протидії ВІЛ, заклади соціального обслуговування);
  • визначення дієвих процедур допуску на ринок тест-систем, контролю їх якості та  постмаркетингового контролю тест-систем, визначення алгоритму тестування, оцінки ефективності алгоритму тестування;
  • визначення процедур, які б забезпечили дотримання конфіденційності лікарями, закладами охорони здоров’я;
  • визначення порядку проведення епідеміологічного розслідування випадку ВІЛ-інфекції;
  • усунення дискримінаційних та стигматизуючих норм.

Зміни, що передбачаються у Проекті Закону, орієнтовані на досягнення  цільових показників ЮНЕЙДС щодо прискорення заходів у відповідь на ВІЛ/СНІД (Fast Track: 90% людей, які живуть з ВІЛ будуть знати про свій ВІЛ-позитивний статус, 90% людей, які знають свій ВІЛ-позитивний статус, отримуватимуть АРТ, 90% людей, які отримують відповідне лікування, рівень вірусного навантаження ВІЛ буде невизначуваним) та виконання Європейському плану дій з профілактики і контролю за ВІЛ-інфекцією/СНІДом на 2016-2021.

За  результатами зустрічі планується направлення допрацьованого проекту Закону на погодження у міністерства і відомства відповідно до регламенту Кабінету Міністрів України, подання до схвалення Кабінетом Міністрів України та внесення на розгляд Верховної ради України на осінній сесії 2017 року

 

 

  • Цей веб-сайт був створений завдяки фінансовій підтримці Президентського плану невідкладних заходів, спрямованих на подолання СНІДу (PEPFAR), наданій через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) в рамках Угоди з проектом «Реформа ВІЛ-послуг у дії» № AID-121-A-13-00007. За зміст цього веб-сайту, який не обов’язково є відображенням поглядів PEPFAR, USAID або Уряду США, відповідає винятково ТОВ «Делойт Консалтінг» та його партнери-виконавці.
Copyright ©2015-2018 Реформа ВІЛ-послуг у дії.