Регіональні консультації з прогнозування програмних та фінансових потреб в швидких тестах на ВІЛ та розробки регіональних річних планів закупівлі пройшли в Дніпрі та Одесі

!IMG_1058_cover1

Команда проекту USAID «Реформа ВІЛ-послуг у дії» провела консультаційні наради у м. Дніпро (23-24 жовтня) та м. Одеса (2-3 листопада) з оцінки програмних та фінансових потреб в швидких тестах на регіональному рівні та розробки регіональних річних планів закупівлі швидких тестів на ВІЛ в умовах розширення їх використання на регіональному рівні. Участь у консультаційних нарадах прийняли близько 25 представників департаментів охорони здоров’я обласних державних адміністрацій, обласних центрів профілактики та боротьби зі СНІДом, інших закладів охорони здоров’я та партнерських неурядових організацій Полтавської, Дніпропетровської, Одеської, Херсонської, Миколаївської, Черкаської областей та м. Київ.

Максим Дуда, старший радник з питань фінансування сфери охорони здоров’я, представив учасникам результати проведеної експертами Проекту оцінки економічної ефективності впровадження швидких тестів на ВІЛ в Україні, що були покладені в основу прогностичного алгоритму розрахунку потреби в швидких тестах на ВІЛ.

!IMG_1062_coverЛюдмила Хомич, радник Проекту з питань МіО та стратегічної інформації, представила учасникам доопрацьований електронний інструмент розрахунку програмних та фінансових потреб в швидких тестах на ВІЛ в умовах розширення їх використання на регіональному рівні.

Учасники консультаційних нарад разом з радниками Проекту провели розрахунки програмних та фінансових потреб в швидких тестах на ВІЛ для відповідних регіонів на шляху досягнення глобальних цілей «90-90-90». Базуючись на результатах розрахунків представниками регіонів було підготовлено річні регіональні плани закупівлі швидких тестів на ВІЛ на 2018 рік.

Важливим аспектом проведених заходів було представлення радниками Проекту міжнародного досвіду оплати роботи медичного персоналу на основі досягнутих результатів та підготовка учасниками нарад пропозицій щодо можливих варіантів пілотування даного механізму фінансування із врахуванням регіональної специфіки. Розробка пропозицій щодо пілотування та механізмів впровадження підходу до оплати роботи медичного персоналу на основі досягнутих результатів є одним із ключових напрямів роботи Проекту на 2018 рік.

Для кращого розуміння процесів, що відбуваються в контексті структурних змін сфери охорони здоров’я, учасникам нарад було представлено та обговорено законодавчі зміни у частині впровадження державних фінансових гарантій медичного обслуговування населення (Законопроект № 6327), бюджетному законодавстві (Законопроект № 6604) та перспективи розвитку системи громадського здоров’я на регіональному рівні.

Учасники нарад високо оцінили практичну значимість розробленого електронного інструменту для проведення на постійній основі розрахунків програмних та фінансових потреб в швидких тестах на ВІЛ на регіональному рівні та подальшої основаної на доказовості адвокації виділення коштів з місцевих та обласних бюджетів на забезпечення швидкими тестами на ВІЛ ЗОЗ регіону.

!IMG_1067_main

  • Цей веб-сайт був створений завдяки фінансовій підтримці Президентського плану невідкладних заходів, спрямованих на подолання СНІДу (PEPFAR), наданій через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) в рамках Угоди з проектом «Реформа ВІЛ-послуг у дії» № AID-121-A-13-00007. За зміст цього веб-сайту, який не обов’язково є відображенням поглядів PEPFAR, USAID або Уряду США, відповідає винятково ТОВ «Делойт Консалтінг» та його партнери-виконавці.
Copyright ©2015-2018 Реформа ВІЛ-послуг у дії.