Проект «Реформа ВІЛ-послуг у дії» – оголошення про можливість отримати грантове фінансування. НАЗВА ГРАНТУ: Діяльність на підтримку мобілізації громад

Проект USAID «Реформа ВІЛ-послуг у дії» оголошує конкурс на отримання гранту з попереднім поданням концепцій з метою забезпечення довгострокової протидії епідемії ВІЛ на місцевому рівні, з акцентом на найбільш уразливі до інфікування ВІЛ групи населення, шляхом залучення громад і структур місцевого самоврядування до планування та реалізації заходів.

ПРОЕКТ «РЕФОРМА ВІЛ-ПОСЛУГ У ДІЇ»
Проект займається існуючими перешкодами на шляху до ефективної та дієвої протидії епідемії ВІЛ-інфекції / СНІДу. Загальною метою Проекту є надання допомоги Уряду України для забезпечення сталої, інтегрованої, гендерно-чутливої і вільної від стигми протидії ВІЛ-інфекції / СНІДу в країні шляхом пріоритизації та оптимізації послуг, більшої незалежності у фінансуванні охорони здоров’я та зміцнення кадрового потенціалу у сфері ВІЛ.

ДОВІДКОВА ІНФОРМАЦІЯ ТА СФЕРИ ІНТЕРЕСУ:
Глобальний фонд для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією, який був основним джерелом фінансування послуг ВІЛ в Україні, завершує свою підтримку в Україні у 2017 році, створюючи необхідність передачі надання відповідних послуг для ключових груп населення, зокрема, на регіональний та місцевий рівні. Зусилля, спрямовані на залучення громад на місцевому рівні, повинні бути посилені з метою наближення ВІЛ-послуг до населення на рівні громад, особливо враховуючи останні події в Україні – децентралізацію влади і нове національне законодавство, яке відображає усі ці тенденції.

Мета гранту – формування відповіді на епідемію ВІЛ на рівні громад, з акцентом на уразливі групи населення, шляхом залучення громади і структур місцевого самоврядування до планування та реалізації заходів шляхом вирішення таких завдань:
• Залучення зацікавлених сторін (групи, лідери змін, організації, фонди громади, структури місцевого самоврядування, ЗМІ, церкви тощо) і створення ініціативної групи для формування бачення і можливих заходів з протидії епідемії ВІЛ-інфекції/СНІДу, оскільки це життєво важливо для місцевої громади
• Розробка та затвердження місцевої програми протидії ВІЛ (заходів).
• Забезпечення максимальної участі місцевих жителів у плануванні та здійсненні заходів.
• Підготовка проекту запиту місцевим депутатам щодо фінансування місцевої програми протидії ВІЛ (заходів).
• Заохочення партнерства, співпраці та інвестицій у реалізацію цих заходів на місцевому рівні.

Кандидати повинні включити певні складові запропонованих заходів і описати методологію їхньої реалізації в Концепції, зокрема:
1. Визначити та налагодити зв’язки з місцевою громадою, лідерами змін, ініціативними групами, місцевими депутатами, органами влади, структурами самоврядування, засобами масової інформації, релігійними організаціями та іншими суб’єктами, які мають вплив і зацікавлені в благополуччі суспільства, а також провести картування таких зацікавлених сторін (вересень – грудень 2015 року)
2. Ініціювати проведення зустрічей та дискусій з місцевими зацікавленими сторонами з формування відповіді на епідемію ВІЛ як одне із найважливіших питань для громади, яке впливає на здоров’я і благополуччя її членів (листопад 2015 року – лютий 2016 року).
3. Сформулювати відповідні заходи за результатами цих дискусій і почати їх реалізацію.
4. Сприяти реалізації цих заходів шляхом створення місцевого плану заходів з протидії ВІЛ (квітень-червень 2016 року).
5. Додати до місцевого плану заходів з протидії ВІЛ запит до місцевих депутатів, органів місцевого самоврядування та органів влади стосовно виділення коштів з місцевого бюджету на реалізацію плану заходів з протидії ВІЛ.
6. Сприяти місцевим зацікавленим сторонам у виконанні місцевого плану заходів з протидії ВІЛ; працювати з лідерами зміни у цій сфері.

Територія реалізації гранту: Пропоновані заходи відбуватимуться лише у двох обраних громадах Львівської області: Бориславі та Червонограді.

ПОРЯДОК ПОДАННЯ КОНЦЕПЦІЙ
Проект «Реформа ВІЛ-послуг у дії» чекає на концепції з ідеями відповідних підходів і заходів до 18.00 за київським часом 27 липня 2015 року.
Детальнішу інформацію можна знайти у повному тексті Концепції (додається).

ХТО МАЄ ПРАВО БРАТИ УЧАСТЬ У КОНКУРСІ
• Неурядові організації (НУО, професійні організації, науково-дослідні та академічні установи (неприбуткові і прибуткові), статути котрих містять положення про можливість отримання грантів, інші неприбуткові організації або приватні фірми, зареєстровані в Україні. Заохочується подання спільної Концепції від кількох організацій-партнерів. Вищезгадані організації повинні бути зареєстровані / засновані та діяти у Львівській області.
• Кандидати повинні продемонструвати інтерес і успішний досвід у сфері мобілізації громад, адвокації, комунікації або управлінні; бути добре обізнаними у сфері функціонування місцевих громад і мати досвід у реалізації проектів на місцевому рівні (щонайменше 2 роки); мати досвід у реалізації подібних соціальних проектів в галузі прав людини, демократії, розвитку громад; добре розуміти структуру протидії ВІЛ та мати досвід у підвищенні обізнаності з проблем ВІЛ; мати доступ до цільових громад.

ЯК ПОДАВАТИ КОНЦЕПЦІЇ
Кандидати повинні надіслати свої концепції до 18.00 за київським часом 27 липня 2015 року на адресу grant@hss-share.net.ua.
Інформаційний семінар за цим конкурсом буде організовано 16 липня 2015 року. Реєстрація через електронну пошту grant@hss-share.net.ua до 18.00 за київським часом 14 липня 2015 року. Будь-які запитання прохання надсилати на адресу grant@hss-share.net.ua до 18.00 за київським часом 17 липня 2015 року. Відповіді на запитання будуть відправлені всім учасникам і зацікавленим організаціям не пізніше 22 липня 2015 року.

Конкурс технічних заявок «Залучення місцевих громад до участі в заходах з протидії ВІЛ/СНІД»

  • Цей веб-сайт був створений завдяки фінансовій підтримці Президентського плану невідкладних заходів, спрямованих на подолання СНІДу (PEPFAR), наданій через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) в рамках Угоди з проектом «Реформа ВІЛ-послуг у дії» № AID-121-A-13-00007. За зміст цього веб-сайту, який не обов’язково є відображенням поглядів PEPFAR, USAID або Уряду США, відповідає винятково ТОВ «Делойт Консалтінг» та його партнери-виконавці.
Copyright ©2015-2018 Реформа ВІЛ-послуг у дії.