ПРО ПРОЕКТ

Мета Проекту

Посилення системи охорони здоров’я України для забезпечення ефективного та сталого надання послуг з профілактики, лікування та догляду у сфері ВІЛ-інфекції/СНІДу найбільш уразливим групам населення.

Завдання Проекту у сфері оптимізації системи надання ВІЛ-послуг

Пoлiтика
Сприяння посиленню ролі держави та розвитку національного потенціалу у справі формування та реалізації науково-обґрунтованих і гендерно-чутливих програм у сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу.
Фінанси
Поліпшення та оптимізація розподілу ресурсів і фінансування національних та окремих обласних програм з протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу для найбільш уразливих груп населення.
Кадри
Оптимізація і зміцнення кадрових ресурсів охорони здоров’я для надання гендерно-чутливих послуг з протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу найбільш уразливим групам населення.

Діяльність Проекту

  • Надання технічної підтримки Уряду України, зокрема, Міністерству охорони здоров’я, з метою оптимізації нормативно-правової бази для безперебійного фінансування та надання ВІЛ-послуг з акцентом на профілактику;
  • Надання технічної допомоги місцевим органам влади з підготовки нових обласних цільових програм з профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД, а також щорічних обласних бюджетів;
  • Удосконалення та підтримка моделей надання послуг та механізмів фінансування для найбільш уразливих груп населення;
  • Сприяння стандартизації послуг з профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу для найбільш уразливих груп населення та розробці механізму забезпечення контролю якості;
  • Надання технічної підтримки з розробки та реалізації стратегії забезпечення належного кадрового потенціалу у сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу;
  • Посилення організаційної та управлінської спроможності партнерів на обласному та національному рівнях, зокрема, для підтримки розпочатих ініціатив після завершення Проекту.
  • Цей веб-сайт був створений завдяки фінансовій підтримці Президентського плану невідкладних заходів, спрямованих на подолання СНІДу (PEPFAR), наданій через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) в рамках Угоди з проектом «Реформа ВІЛ-послуг у дії» № AID-121-A-13-00007. За зміст цього веб-сайту, який не обов’язково є відображенням поглядів PEPFAR, USAID або Уряду США, відповідає винятково ТОВ «Делойт Консалтінг» та його партнери-виконавці.
Copyright ©2015-2018 Реформа ВІЛ-послуг у дії.